تاريخ روز : پنجشنبه 30 دی 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

  

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم   


چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت فجرانرژی خلیج فارس نخواهد بود.جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است 

در تاریخ 1400/09/08 رمز عبور کلیه سهامدارن محترم به شماره شناسنامه تغییر یافتدر اولین ورود الزامی است  رمز خود را تغییر دهید .
 سامانه سهام گویا

سهامداران محترم به منظور اطلاع از آخرین وضعیت موجودی سهام ، مطالبات و شماره حساب بانکی و همچنین مصوبات مجامع شرکت  فجرانرژی خلیج فارس (سهامی عام ) با شماره تلفن:  88794532 -021   تماس حاصل فرمایید.