تاريخ روز : دوشنبه 26 مهر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

  

اطلاعات عمومی 

 

 

در این سامانه،امکان خریدوفروش سهام وجود ندارد،سهامداران فقط قادر به مشاهده اطلاعات سهام خود می باشند.


سهامداران محترم   

چنانچه نام کاربری  و رمز عبور بنا به هر دلیل در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و این امر منجر به سوء استفاده از اطلاعات سهامدار گردد ، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت فجرانرژی خلیج فارس نخواهد بود.جهت ورود سهامداران :

1-  نام کاربری کد بورسی بوده  که شامل سه حرف و پنج عدد می باشد

2-  بین حروف و عدد نباید فاصله باشد.
 
3-  رمز عبور به صورت پیش فرض برای سهامداران حقیقی شماره شناسنامه و برای سهامداران حقوقی شماره ثبت تعریف شده است 

 سامانه سهام گویا

سهامداران محترم به منظور اطلاع از آخرین وضعیت موجودی سهام ، مطالبات و شماره حساب بانکی و همچنین مصوبات مجامع شرکت  فجرانرژی خلیج فارس (سهامی عام ) با شماره تلفن:  88794532 -021   تماس حاصل فرمایید.